КУРСИ ОЦІНЮВАЧІВ

ОЦІНЮВАЧ - це

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ»

 

ПРОПОНУЄ ОТРИМАТИ ПРОФЕСІЮ ОЦІНЮВАЧА.

 

Що таке професія "оцінювач" 

По-перше, це професійне співтовариство оцінювачів. Професією «оцінювач» об’єднані всі люди, зайняті даним видом праці. Оцінювачі мають подібні інтереси, знання, навички, спосіб життя. 

По-друге, це система знань, умінь і навичок, якими оволодів оцінювач.

По-третє, це різновид діяльності (те ж, що і робота). 

Нарешті, це необхідна для суспільства і обмежена (внаслідок розподілу праці) область прикладання фізичних і духовних сил людини, що дає йому можливість існування і розвитку.

Для будь-якої людини вибір професії означає дуже багато. Деякі кажуть: «Та це ж просто робота, спосіб видобутку грошей» «Ні», - дружно відповідають психологи. Людина часто сама не усвідомлює, наскільки важливо вибрати професію до душі. Від роботи залежить не лише стан наших кишень, а й душі, здоров’я. Доведено, що кар’єрний ріст безпосередньо залежить від того, задоволений людина своєю діяльністю або не дуже. Так що без улюбленої справи отримати підвищення по службі практично неможливо.

 

Під час вибору професії людина аналізує зовнішні та внутрішні чинники.

 

Зовнішні чинники

Реалізація зовнішніх чинників в професії «оцінювач»

Престиж професії

Професія «оцінювач» входить до двадцятки престижних професій

Затребуваність на ринку праці

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача в два рази збільшує шанси знайти роботу

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача сприяє кар’єрному зростанню

Пенсійний вік не заважає бути оцінювачем

Розмір оплати праці

Висока заробітна плата

Реальна можливість отримати професію

Існує

Думки і бажання близьких

Повага з боку близьких та бажання створити династію оцінювачів

 

Внутрішні чинники

Реалізація внутрішніх чинників в професії «оцінювач»

Можливості

Обмежень з боку здоров’я немає.

Здібності

Оцінка об’єднує в себе всі галузі знань: суспільні; технічні; природничі; гуманітарні. Людина з будь-якими здібностями знайде своє місце в оцінці.

Інтереси самої людини

Робота оцінювача цікава та дає можливість людині самореалізуватися як особистості

 

Для кращої орієнтації в професіях існують їх класифікації, які допомагають значно звузити область пошуку.

Основні класифікації професій

Класифікація за предметом праці

Класифікація за умовами праці

Класифікація за засобами праці

Класифікація виходячи з мети праці

Природа

Побутовий мікроклімат

Ручні

Гностичні

Людина

Відкрите повітря

Механічні

Перетворюючі

Техніка

Незвичайність

Автоматичні

Дослідницькі

Знакові системи

Екстремальність

Функціональні

 

Художній образ

Моральна відповідальність

Теоретичні

 

 

Професія «оцінювач» з точки зору предмета праці:

Співвідношення

«людина – природа»

Співвідношення

«людина – людина»

Співвідношення

«людина – техніка»

Співвідношення

«людина – знакові системи»

Співвідношення

«людина – художній образ»

Функція професії «оцінювач» реалізується під час оцінки земельних ділянок та оцінювач сільськогосподарських тварин

Оцінювач – це людина, яка має  високі комунікативні здібності, вміння зав’язувати контакти, вирішувати конфліктні ситуації,  керувати людьми

Функція професії «оцінювач» реалізується під час оцінки машин, обладнання, літальних апаратів, судноплавних засобів

Предметом праці оцінювача є числа, кількісні співвідношення;  обробка інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об’єктів; оформленням документів.

Функція професії «оцінювач» реалізується під час оцінки пам’яток історії та архітектури; рухомих речей, що становлять культурну цінність, майнових прав інтелектуальної власності

 

Професія «оцінювач» з точки зору умов праці:

Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату

Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості

Праця в незвичайних умовах

Праця в екстремальних умовах

Праця з підвищеною моральною відповідальністю

Реалізується під час складання звіту про оцінку майна

Реалізується під час огляду об’єкта оцінки

Реалізується під час огляду об’єкта оцінки

Реалізується під час огляду об’єкта оцінки

Реалізується під час складання висновку про вартість об’єкта оцінки

 

Професія «оцінювач» з точки зору засобів праці:

Професія, пов’язана з використанням ручної праці

Професія, пов’язана з використанням машин з ручним керуванням

Професія, пов’язана з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних

Професія, пов’язана з використанням функціональних засобів, знарядь праці

Професія, пов’язана з використанням теоретичних засобів праці

Реалізується під час огляду, ідентифікації та експертизи об’єкта оцінки

Реалізується під час здійснення розрахунків

Реалізується під час здійснення розрахунків

Реалізується під час огляду, ідентифікації та експертизи об’єкта оцінки

Реалізується під час застосування норм законодавства під час оцінки майна та майнових прав

 

Професія «оцінювач» з точки зору мети праці:

Гностична мета:

Мета перетворення: -

Дослідницька мета:

Оцінювач розпізнає, перевіряє, аналізує, оцінює майно та майнові права

Оцінювач обробляє інформацію щодо об’єкта оцінки, організовує проведення оцінки

Оцінювач досліджує майно та майнові права, винаходить,  знаходить новий варіант, конструює найбільш ефективне використання майна

 

Основним документом в цій галузі є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Відповідно до цього Закону:

оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону. Як правило, оцінювачі працюють у складі суб’єктів оціночної діяльності.

Суб’єктами оціночної діяльності є:

суб’єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

 

Професія оцінювача входить в десятку найбільш престижних і високооплачуваних спеціальностей, причому перспективної і прибуткової вона залишиться ще як мінімум найближчі 15 років. Що ж робить оцінювач? Цей фахівець визначає реальну вартість всіх видів майна: рухомого, нерухомого, часток бізнесу та пакетів акцій, земельних ділянок, нематеріальних активів та майнових прав.

Відповідно, у професії є окремі галузі: існують оцінювачі нерухомості, квартир, автомобілів, землі, бізнесу, майна в цілому.

Затребуваність

Професійний оцінювач обов’язково буде потрібно при здійсненні операцій купівлі-продажу, виділення часток бізнесу, оформленні прав власності, у тому числі й інтелектуальної, при роботі з цінними паперами, при визначенні збитків та розміру його компенсації і пр.

Функції оцінювача є досить різноманітними: оцінка нерухомості, машин та обладнання, колісних транспортних засобів або спеціалізованої техніки; рухомого майна, антикваріату, визначення вартості цілісного майнового комплексу (підприємства), оцінка цінних паперів, інтелектуальної власності, для визначення розміру заподіяного збитку тощо.

Оцінювач — це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи, — все в одній особі.

Обов’язки оцінювача

Основні посадові обов’язки оцінювача виглядають таким чином:

• Збір інформації для оцінки майна;

• Самостійна оцінка майна;

• Взаємодія з клієнтом, консультативна підтримка клієнта;

• Підготовка звітів за результатами оцінки.

Як правило, обов’язки залежать від специфіки роботи оцінювача - його робочі функції будуть відрізнятися в залежності від того, працює він у сфері нерухомості, земельних ділянок, страховій сфері або ж оцінює автомобілі, компанії, обладнання або ювелірні вироби.

 

Вимоги до оцінювача

Найчастіше роботодавці висувають такі вимоги до оцінювача:

• Наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

• Досвід роботи в оціночної сфері;

• Знання ПК;

• Членство в саморегулівної організації оцінювачів;

• Досвід самостійного складання звітів та їх узгодження з аудиторами і банками.

Також у багатьох роботодавців є додаткові вимоги, які в основному звучать так:

• Наявність водійських прав категорії В;

• Проходження профільних тренінгів, семінарів, курсів;

• Можливість їздити у відрядження;

• Наявність спеціальних знань залежно від роду діяльності (наприклад, оцінювачу автомобілів бажано знати пристрій авто і програми, що оцінюють вартість кузовного ремонту).

 

Плюси професії:  Це дуже шанована і прибуткова професія.

Мінуси професії: Робочий день оцінювача ненормований,

Де працює оцінювач: оціночні або консалтингові компанії, банківські установи, страхові компанії, агентства нерухомості, аудиторські компанії, компанії з управління активами, землеоціночні компанії, ломбарди, художні галереї, торговці цінних паперів, органи державної влади, митниця, судова, будівельна, товарознавча експертиза. Також є можливість організувати свою власну оціночну компанію або працювати самостійно.

Особисті якості: робота оцінювача вимагає аналітичного складу розуму, уважності, скрупульозності і терпіння.

Ризики професії:

Основний ризик професії оцінювача - неправильна або неточна оцінка товару або майна. Небезпека помилитися є завжди, а такі помилки не тільки позначаються на репутації фахівця, а й призводять до матеріальної відповідальності за неправильну оцінку.

 

 

 

Строки отримання професії оцінювач:

Етап

Максимальний строк

Курси базової підготовки оцінювачів

2-3 тижні для денної форми навчання в залежності від кількості спеціалізацій

Оформлення договору на стажування

До 1 місяця

Стажування

1 рік

Складання кваліфікаційного іспиту

1 день

Отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

До 2 тижнів

Реєстрація в Державному реєстрі

До 2 тижнів

Разом

До 1 року та 3 місяців

 

Вимоги до фізичної особи, яка навчається на курсах базової підготовки оцінювачів.

Статтею 15 Закону про оцінку встановлено, що право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які:

мають закінчену вищу освіту,

пройшли навчання за програмою базової підготовки

пройшли стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та

успішно склали кваліфікаційний іспит.

На момент складання кваліфікаційного іспиту фізична особа повинна мати диплом про здобуття базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, або спеціаліста, або магістра не залежно від спеціальності, зазначеної в дипломі.

Отже, на базовий курс підготовки оцінювача ТОВ «Формула вартості» запрошує фізичних осіб з вищою освітою, а також студентів. При цьому студенти пройдуть весь комплекс навчання на наших курсах та стажування одночасно зі здобуттям вищої освіти, а кваліфікаційний іспит складатимуть вже маючи диплом бакалавра, або спеціаліста, або магістра, що створить умови швидко знайте достойне місце роботи.

П`ятниця, 17.11.2017, 20:37
Вітаю Вас Гість

Кошик

Ваш кошик порожній

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Друзі сайту

 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0