ФОРМУЛА ВАРТОСТІ. курси оцінювачів

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ОЦІНЮВАЧ - це

 

 Основним документом в цій галузі є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Відповідно до цього Закону:

Практична діяльність з оцінки майна здійснюється виключно суб'єктами оціночної діяльності

Суб’єктами оціночної діяльності є:

суб’єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

 

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону.

З метою здійснення оціночної діяльності, оцінювачі працюють у складі суб’єктів оціночної діяльності.

 

Вимоги до фізичної особи, яка навчається на курсах базової підготовки оцінювачів.

Статтею 15 Закону про оцінку встановлено, що право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які:

мають закінчену вищу освіту,

пройшли навчання за програмою базової підготовки

пройшли стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та

успішно склали кваліфікаційний іспит.

На момент складання кваліфікаційного іспиту фізична особа повинна мати диплом про здобуття базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, або спеціаліста, або магістра не залежно від спеціальності, зазначеної в дипломі.

Отже, на базовий курс підготовки оцінювача ТОВ «Формула вартості» запрошує фізичних осіб з вищою освітою, а також студентів. При цьому студенти пройдуть весь комплекс навчання на наших курсах та стажування одночасно зі здобуттям вищої освіти, а кваліфікаційний іспит складатимуть вже маючи диплом бакалавра, або спеціаліста, або магістра, що створить умови швидко знайте достойне місце роботи.

 

Програми підготовки
Напрям 1. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"
Модуль 1 "Загальні питання оцінки" (для всіх спеціалізацій)
1. Введення в оцінку. Основні поняття та визначення
2. Основи господарського та цивільного права в Україні
3.Нормативна-правове регулювання оцінки об'єктів у матеріальній формі в різних випадках її проведення
4.Професійна оціночна, в тому числі землеоціночна діяльність в Україні та вимоги до її здійснення


Спеціалізація 1.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них"
1. Основні поняття в оцінці нерухомості
2. Оцінка земельних поліпшень
2.1. Визначення вартості земельних поліпшень з використанням витратного підходу
2.2. Дохідний підхід до оцінки земельних поліпшень
2.3. Порівняльний підхід до оцінки земельних поліпшень
3. Грошова оцінка земельних ділянок
3.1. Земельна ділянка як об'єкт оцінки. Правовий статус земельної ділянки
3.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок різних категорій.
3.3. Експертна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
3.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
3.5. Оцінка часткових прав на земельну ділянку, в тому числі права оренди земельної ділянки та права обмеженого користування земельною ділянкою.
4. Особливості оцінки деяких видів нерухомості
5. Організаційно-процедурні питання оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них

Спеціалізація 1.2. "Оцінка машин і обладнання"
1 Машини та обладнання як об'єкт оцінки
2. Витратний підхід для оцінки машин і устаткування
3. Дохідний підхід для оцінки машини та обладнання
4. Порівняльний підхід для оцінки машини та обладнання
5. Особливості оцінки деяких машини та обладнання
6. Організаційно-процедурні питання оцінки машин і устаткування

Спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів"
1 Колісний транспортний засіб як об'єкт оцінки
2. Порівняльний підхід для оцінки колісних транспортних засобів
3. Витратний підхід для оцінки колісних транспортних засобів
4. Визначення вартості колісних транспортних засобів шляхом комбінування порівняльного та витратного підходів
5. Особливості оцінки колісних транспортних засобів та їх складових, що ввозяться на митну територію України

Спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів"
1 Літальні апарати та повітряні судна як об'єкти оцінки
2. Витратний підхід для оцінки літальних апаратів та повітряних суден
3. Дохідний підхід для оцінки літальних апаратів та повітряних суден
4. Порівняльний підхід до оцінки вартості літальних апаратів та повітряних суден
5. Особливості оцінки деяких видів літальних апаратів та повітряних суден.
6. Організаційно-процедурні питання оцінки літальних апаратів та повітряних суден

Спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів"
1 Судноплавний засіб як об'єкт оцінки
2. Витратний підхід для оцінки судноплавних засобів
3. Дохідний підхід для оцінки судноплавних засобів
4. Порівняльний підхід для оцінки судноплавних засобів
5. Особливості оцінки деяких видів судноплавних засобів
6. Організаційно-методичні та процедурні питання оцінки судноплавних засобів

Спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім тих, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність"
1. Поняття рухомої речі. Класифікація рухомих речей. Рухома річ як актив підприємства: порядок обліку, використання, обороту. Товарознавчі аспекти і ринок рухомих речей. Споживана цінність і споживчі властивості рухомих речей
2. Поняття товару. Рухома річ як товар. Класифікація товарів. Асортимент товарів. Товарознавча експертиза; кваліфікаційні вимоги до її виконавців
3. Поняття тварини. Класифікація тварин. Споживчі властивості тварин. Фактори, що формують вартість тварин
4. Запаси як об'єкт оцінки
5. Витратний підхід до оцінки рухомого майна
6. Порівняльний підхід до оцінки рухомого майна
7. Прибутковий підхід до оцінки рухомого майна
8. Особливості оцінки окремих видів рухомого майна
9. Організаційно-методичні та процедурні питання оцінки рухомого майна

Напрям 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі об'єктів права інтелектуальної власності"

Модуль 1 "Загальні питання оцінки" (для всіх спеціалізацій)
1. Введення в оцінку. Основні поняття та їх сутність
2. Основи господарського та цивільного права в Україні
3. Нормативно-правове регулювання оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав в Україні
4. Основи теорії вартості грошей у часі
5. Основи бухгалтерського обліку
6. Фінансовий аналіз і порядок його проведення
7. Професійна оціночна діяльність в Україні та вимоги до її здійснення

Спеціалізація 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім об'єктів права інтелектуальної власності)»
1 Оцінка цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав. Етапи проведення оцінки: загальні принципи
2. Аналіз і прогноз при оцінці цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав
3. Інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу при оцінці
4. Прибутковий підхід та його основні методи. Прогнозування складових грошового потоку
5. Норма доходу. Методи визначення ставки дисконту та ставки капіталізації
6. Майновий підхід та його основні методи. Етапи робіт та порядок їх виконання
7. Порівняльний підхід і особливості його застосування при оцінці цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав
8. Процедури узгодження результатів оцінки, отриманих з використанням різних методичних підходів оцінки часток (паїв, акцій) оцінки інших видів цінних паперів, їх похідних та векселів. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості
9. Методичні засади оцінки майнових прав
10. Складання звіту про оцінку

Спеціалізація 2.2. "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності"
1 Права на об'єкти інтелектуальної власності як об'єкт оцінки
2. Ідентифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності
3. Вихідні дані та інші інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу при оцінці
4. Методичні підходи та методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності
5. Особливості оцінки окремих видів прав на об'єкти інтелектуальної власності
6. Практика оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності та складання звіту про оцінку

 

Строки отримання професії оцінювач:

Етап

Максимальний строк

Курси базової підготовки оцінювачів

2-3 тижні  в залежності від кількості спеціалізацій

Оформлення договору на стажування

До 1 місяця

Стажування

1 рік

Складання кваліфікаційного іспиту

1 день

Отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрація в Державному реєстрі

До 2 тижнів

Разом

До 1 року та 2 місяців

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Друзі сайту